Реики е љубов, слоган на Реики центар Македонија Reiki Center Macedonia written in helvetica

Чакри

Japanese decoration

Што се чакрите?

Чакрите се енергетските центри на човечкото тело. Како низ мали вртлози универзалната енергија преку чакрите протекува низ телото. Тие се директната врска меѓу нашата енергија и универзалната енергија. Како што и нашиот однос кон светот може да е отворен или затворен, полн љубов или полн огорченост, така и чакрите можат да бидат отворени или затворени.

Ако енергијата тешко протекува низ чакрите, велиме дека тие се затворени. Затворените чакри се знак на духовна несреќа, на болка и на потиснати трауми - состојби кои неретко водат и до болести. А доколку енергијата слободно, без пречки протекува низ чакрите и низ телото – велиме дека чакрите се отворени. Отворените чакри сведочат за висока духовна среќа и за наполна хармонија меѓу човекот и универзумот.

Постојат 7 главни чакри на секое човечко тело. Тие раководат со различни аспекти на духовното и телесното и се разликуваат по улогата, положбата и бојата.

Crown Chakra

7ма. Крунска чакра. Чакрата на оствареното знаење, просветлување, исполување и боженствената хармонија. Врската со универзумот и Бог. Нејзини бои се белата и виолетовата. Сместена е на врвот од главата

Third Eye Chakra

6та. Трето око. Чакрата на интуицијата, визиите, јасновидството, согледбата. Тесно е поврзана со пинеалната жлезда. Нејзината боја е индиго. Сместена е меѓу веѓите, над очите.

Throat Chakra

5та. Грлена чакра. Нејзина функција е комуникацијата, пренесувањето на идеите, нивното искажување. Бојата и е светло сина. Смесатена е во средината на грлото.

Heart Chakra

4та. Срцева чакра. Чакрата на емоциите, на сочуството, на љубовта и гржата. Нејзина боја е зелената. Сместена е кај градите, до срцето.

Solar Plexus Chakra

3та. Соларен плексус. Таа ја контролира волјата, желбата за дејствување, иницијативата, енергијата. Нејзина боја е жолтата. Сместена е веднаш над папокот.

Sacral Chakra

2ра. Сакрална чакра. Нејзината функција е страста, задоволството, плодноста и сексуалноста. Нејзината боја е портокаловата. Сместена е над половите органи.

Root Chakra

1ва. Базна чакра. Преку неа се остварува врска со земјата. Тлото, основата на личноста. Нејзина боја е црвената. Сместена е помеѓу нозете.

Picture of the human aura with the 7 chakras

За Аурата

Аура се нарекува поширокото енергетско поле околу секое човечко тело. Ако чакрите се каналите, врските меѓу човекот и универзумот, аурата е енергетското поле на секое оделно нешто. Таа е составена од 7 слоја кои соодветствуваат со 7те чакри. Затоа аурата уште се нарекува и тело од светлина или енергетско тело . Луѓето кои постигнале високо ниво на духовна развиеност неретко можат да ги видат и почуствуваат слоевите на аурата во нивната полна убавина, опишувајќи ги како возвишени, златни.

За нас

Постоиме и практикуваме Реики од 2005 година. Овластени сме од белградската Реики асоцијација и сме единственото официјално Реики здружение во Македонија. Нудиме консултации, вршиме третмани за исцелување и организираме семинари. Во време на планетарна криза, веруваме во човечката добрина. Нашите цели се ширење на здравје и среќа, како и подобар свет за сите нас. Искрено веруваме дека нашите цели се остварливи со Реики, бидејќи - Реики е љубов.

Japanese decoration

Тука сме за вас

Фиксен: 02 3166821 | Мобилен: 070 598766
E-mail: reikimacedonia@gmail.com | Улица: Железничка 32, Скопје
Отворени сме за соработка во секое време.

Реики Македонија © 2011 | Дизајн Anchor Design 2011